Violetta Media

Hem Tjänster Uppdragsgivare Bakgrund Kontakt

ABC

"Journalistens intervju 
börjar ofta  'Hör-du-du' " 

(Hylands ABC-bok)  

Textservice

"Redigering. Vår mest djupgående typ av korrekturläsning där vi också kastar om 

meningarna i texten."

(textservice.se)

Om violett

Violett är färgen för mognad och vishet. Violett är en klassisk färg som ger lugn och balans kombinerat med målmedvetenhet och vördnad

Kontakt

Gunilla Jonsson Wennerberg

Violetta Media

​Box 8108

104 20  Stockholm

Besöksadress:

Drottninggatan 83, Stockholm

Telefon: +46 73 983 29 10

E-post: gunilla.jonsson@violettamedia.se