Violetta Media

Hem Tjänster Uppdragsgivare Bakgrund Kontakt

ABC

"Journalistens intervju 
börjar ofta  'Hör-du-du' " 

(Hylands ABC-bok)  

Textservice

"Redigering. Vår mest djupgående typ av korrekturläsning där vi också kastar om 

meningarna i texten."

(textservice.se)

Om violett

Violett är färgen för mognad och vishet. Violett är en klassisk färg som ger lugn och balans kombinerat med målmedvetenhet och vördnad

Skriver Språkvårdar

Korrekturläsning handlar inte bara om att se till att ord är korrekt stavade, utan också om att kontrollera hur namn, företag och organisationer skrivs, att se till ords betydelse, konsekvenser, ordföljd, meningsbyggnad, upprepningar, interpunktion och allmän språkvård. Jag kan det.

 

Jag läser korrektur för alla typer av tidningar, nyhetsbrev, rapporter, debattartiklar, årsberättelser, motioner, remisser, utredningar, böcker, annonser och broschyrer.

Åtar mig också textredigeringsuppdrag.