Violetta Media

Hem Tjänster Uppdragsgivare Bakgrund Kontakt

ABC

"Journalistens intervju 
börjar ofta  'Hör-du-du' " 

(Hylands ABC-bok)  

Textservice

"Redigering. Vår mest djupgående typ av korrekturläsning där vi också kastar om 

meningarna i texten."

(textservice.se)

Om violett

Violett är färgen för mognad och vishet. Violett är en klassisk färg som ger lugn och balans kombinerat med målmedvetenhet och vördnad

Skriver Korrekturläser

Tillsammans med journalisten Calle von Scheele har jag utvecklat en endags skrivkurs, Ord som lyfter, för personer som skriver som en del av sitt jobb. Förutom handfasta råd om hur man snabbt kommer till skott med och får fram det väsentliga i sin text tar vi bland annat upp rubriker och inledningar, språkfällor, faktakontroll och siffror i text. Övningar, diskussioner och många exempel. www.ordsomlyfter.se